Chính sách bán hàng
SỈĐỒSI.VN NHẬN ĐỔI TRẢ HÀNG TRONG VÒNG 2 NGÀY CHO KHÁCH NỘI THÀNH VÀ 5 NGÀY CHO KHÁCH TỈNH TRƯỜNG HỢP GIAO SAI MÃ HÀNG, HÀNG RÁCH, LỖI VỚI HÀNG TUYỂN ĐẾM CÁI